Algemeen

Algemeen

Tennisvereniging Slagwaardig is een kleine, maar actieve vereniging midden in het groene hart. Er wordt vanaf 2017 gespeeld op drie verlichte Smashcourt banen. Nagepraat wordt er in een uiterst knus clubhuis dat in eigen beheer wordt geëxploiteerd.

Tennisvereniging Slagwaardig (TVSW) werd opgericht op 15 augustus 1972 onder de naam Tennisvereniging Driebruggen met als doel het beoefenen en bevorderen van de tennissport. De vereniging heeft een duidelijk recreatief karakter en bedient een breed publiek uit alle lagen van de bevolking. Sportiviteit in gedrag op en buiten de baan staan, tezamen met gezelligheid, hoog in het vaandel. Zoals elke vereniging heeft ook TVSW in de loop der jaren de nodige (bestuurlijke) veranderingen ondergaan. Vanaf 1996 is de vereniging aan een duidelijke en structurele opmars begonnen die zich heeft vertaald in een jarenlange groei van leden, grotendeels afkomstig uit Waarder en Driebruggen.

In 2017 vierden wij onze 45e verjaardag.

Het ledental schommelt de laatste jaren rond de 100 leden. De vereniging beschikt over een bestuur, ondersteund door commissies die speciale aandachtsvelden uitwerken en begeleiden, waaronder het clubhuis, de banen, evenementen, de jeugd, het clubblad, sponsoren en de eigen website.

De vereniging is in 1985 geprivatiseerd, inhoudende dat zij haar exploitatie volledig in eigen beheer invult, zonder daarvoor op gemeenschapgsgelden terug te vallen. Binnen haar begroting heeft TVSW alle nodige investeringen gedaan, waaronder de nieuwbouw van een stenen opslagruimte en het plaatsen van verlichting op alle banen. In 2017 zijn de French Court banen omgebouwd naar natural champion pro vision banen (smashcourt).

Algemeen wordt aangegeven dat de vereniging een belangrijke sport- en sociale functie voor Waarder/Driebruggen vervult. Het jaarlijks georganiseerde ‘Culinair Open’staat in de wijde omtrek bekend als het gezelligste Open Toernooi van Midden Nederland, met onbetwist het lekkerste eten (door de leden bereid en geserveerd).

Op onze facebookpagina zijn de laatste nieuwtjes te volgen.

Bestuur

De vereniging kent een bestuur en een aantal commissies, te weten:
faciliteitencommissie (clubhuis, banen, park),
technische commissie (training/les, evenementen, clubkampioenschappen, competitie, open toernooi),
jeugdcommissie (alles wat betrekking heeft op de jeugd),
communicatiecommissie (clubblad ‘slagvaardig’, sponsoring, website, pr-activiteiten).

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur is te bereiken via email bestuur@tvsw.nl

 

Reglementen

Onze vereniging heeft diverse reglementen opgesteld:

Voor informatie klik op onderstaande documenten:

1) Huishoudelijk reglement
2) Afhang reglement
3) Baan reglement
4) Verlichting reglement
5) Sleutelbeleid
6) Privacy statement
7) Statuten