Ja, ik wil gebruik maken van de Zomer Challenge. Neem contact met mij op:
  Ouder-kind aanbieding

  Kind tennist gratis mee

  Ja, ik wil gebruik maken van de ouder-kind aanbieding. Neem contact met mij op:
   Aanmeldformulier    Privacy reglement

    Teneinde de website van TV Slagwaardig en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat TV Slagwaardig een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt.

    TV Slagwaardig  respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

    Jaarlidmaatschap

    Onze smashcourt banen zijn all-weather banen.  Er kan het hele jaar door getennist worden. Ook is het mogelijk om zomer- en winter tennislessen te volgen.
    Het jaarlidmaatschap voor senioren en junioren geeft recht om het hele jaar te mogen tennissen.

    Het jaarlidmaatschap kost voor senioren (17+) € 150,- per jaar.
    Junioren (6-16 jaar) betalen € 52,50 per jaar.
    Kinderen tot 6 jaar zijn gratis lid.

    Mocht u na 30 juni van het jaar lid willen worden dan betaalt u uw lidmaatschap naar rato.
    Dus in juli betaalt u nog 6/12 deel van het lidmaatschap, in augustus 5/12 deel enz.

    Seniorleden betalen naast hun lidmaatschap € 30,00 als bardienstbijdrage. Na het vervullen van de bardienst kan deze € 30,00 teruggekregen worden door het invullen van de bardienstbon.  Ook mag er voor gekozen worden om het bedrag na het draaien van de bardienst niet terug te vragen maar te doneren aan de club.

    Winterlidmaatschap

    Sinds 2015 kent Tennisvereniging Slagwaardig het winterlidmaatschap.
    Hiermee bieden wij leden van andere tennisverenigingen de mogelijkheid om ook gedurende de herfst-, winter- en voorjaarsmaanden buiten te kunnen tennissen.
    Naast het kunnen deelnemen aan georganiseerde activiteiten kunt u als winterlid uiteraard ook onbeperkt vrij spelen.
    Voor junior- en seniorleden van andere (gravel)verenigingen is dit winterlidmaatschap de ideale gelegenheid om ook tijdens de 6 maanden van het “winterseizoen” in de buitenlucht te kunnen blijven tennissen.
    Dit winterlidmaatschap is dus dé ideale aanvulling op een lidmaatschap bij uw eigen tennisvereniging.
    Het winterlidmaatschap wordt aangegaan voor bepaalde tijd en geeft u speelrecht van 1 oktober tot en met 31 maart van ieder seizoen. Het lidmaatschap vervalt automatisch na afloop van het winterseizoen.

    Het winterlidmaatschap kost  50 % van het jaarlidmaatschap; € 75,- voor senioren en € 26,25 voor junioren.

    Studenten lidmaatschap

    Speciaal voor studenten heeft TVSW een studentenlidmaatschap.
    Je komt in aanmerking voor studentenkorting als je in het desbetreffende tennisseizoen 18 jaar of ouder, maar nog geen 25 bent en een dagstudie volgt.
    Om in aanmerking te komen voor het studententarief dient ieder jaar een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling aan de ledenadministratie te worden verstuurd.

    Het studentenlidmaatschap geeft het hele jaar speelrecht.
    Daarnaast mag je natuurlijk meedoen aan alle toernooien en activiteiten.
    Je krijgt een KNLTB-pas voor het kunnen spelen van spelen van officiële toernooien en competities.

    Als studentenlid krijg je € 50,00 korting op het jaarlidmaatschap.

    Dallidmaatschap

    Met het Dal Lidmaatschap  tennis je het hele jaar op doordeweekse dagen van 09:00 – 17:00 uur.
    In het weekend mag je vanaf 18:00 uur gebruikmaken van de tennisbanen.

    Je mag meedoen aan alle club activiteiten.
    Als dal lid krijg je € 50,00 korting op het jaarlidmaatschap

    Vriend van TVSW

    Word ook vriend van Tennisvereniging Slagwaardig en draag zo uw steentje bij.

    Voor een bedrag van minimaal € 25,00 per jaar bent u al vriend van TVSW

    Als Vriend van het TVSW ondersteunt u met een relatief kleine financiële bijdrage het team van vrijwilligers dat zorgdraagt voor alle activiteiten. Met uw financiële steun kunnen wij tennis in Waarder en Driebruggen instandhouden en zo mogelijk uitbreiden.

    U ontvangt:
    Een gratis dinerbon ter waarde van maximaal 15,00 euro tijdens het culinair open in week 25
    6 x per jaar de digitale nieuwsbrief Smash
    Eenmaal per jaar een georganiseerde vriendenactiviteit.

    Meld u als vriend aan via info@tvsw.nl of vul het formulier op de website in.

    Voor iedereen:
    Tennis is er voor iedereen. Ook voor mensen die dit zelf niet kunnen bekostigen. Indien van toepassing zal een deel van de Vriendenbijdrage daarom gebruikt worden om voor hen tennis mogelijk te maken. Hiermee kunnen wij kosteloos, of tegen een sterk gereduceerd tarief, tennis aanbieden aan kinderen van onze gemeente die hiervoor in aanmerking komen.

    Legaat:
    Heeft tennisvereniging Slagwaardig in uw leven een sportieve rol gespeeld? En gunt u dit ook anderen? Benoem dan TV Slagwaardig als begunstigde op het moment dat u uw testament opstelt.

    Voorwaarden

    Om u in te schrijven dient u bovenstaand aanmeldformulier in te vullen en online te versturen.
    Een recente pasfoto kunt u mailen  ledenadministratie@tvsw.nl naar onze ledenadminstratie:

    Voor vragen kunt u ook bellen met Annerieke op 06 21225782 of haar mailen op ledenadministratie@tvsw.nl

    Het opzeggen als lid van de TVSW dient altijd schriftelijk te geschieden op het adres van de ledenadministratie.
    Opzeggen dient vooraf uiterlijk op 1 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden om te voorkomen dat het lidmaatschap stilzwijgend wordt verlengd.