Wedstrijdbepalingen 2020

 1. Het dubbeltoernooi, in week 25 van 15 t/m 21 juni 2020 is goedgekeurd door de KNLTB en deelname staat open voor KNLTB-leden. De volgende categorieën in Heren-, Dames- en Gemengd dubbel worden gespeeld: 4, 5, 6-17+, 7-17+, 8-17+.
 2. Er wordt gespeeld volgens de regels van het Toernooireglement van de KNLTB.
 3. Er wordt gespeeld met het voorweekend van 13 & 14 juni 2020. De finales worden gespeeld op zondag 21 juni 2020.
 4. Doordeweeks beginnen de wedstrijden niet eerder dan om 17:30 uur en in het weekend om 9:00 uur.
 5. De wedstrijdleiding streeft ernaar geen nieuwe wedstrijden of een eerder afgebroken partij te starten na 23:00 uur.
 6. Er wordt gespeeld met door de KNLTB goedgekeurde ballen.
 7. Er wordt op 3 SmashCourt banen gespeeld. Alle banen zijn voorzien van verlichting.
 8. Het inschrijfgeld bedraagt € 11,00 per persoon per onderdeel en wordt voorafgaand aan het toernooi automatisch geïncasseerd. Bij terugtrekking na bevestiging van deelname, vindt geen restitutie plaats. Per onderdeel zijn er minimaal 2 prijzen beschikbaar. In onderdelen waar in enkelvoudige poules wordt gespeeld is één prijs beschikbaar.
 9. Beide partners van een dubbel moeten via internet inschrijven.
 10. Het toernooi zal niet doorgaan wanneer er in totaal minder dan 100 partijen kunnen worden ingedeeld.
 11. Per rubriek worden maximaal 64 deelnemers (32 paren) aanvaard.
 12. Bij over-inschrijving hebben de vroegst per paar ingeschreven spelers voorrang. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht om, gelet op een goede verdeling van het aantal deelnemers per categorie, een andere keuze te maken. Het maximum aantal partijen is vastgesteld op 175 in totaal.
 13. De inschrijving sluit op vrijdag 5 juni 2020. Alle deelnemers krijgen uiterlijk 10 juni 2020 per email bericht van deelname dan wel van afwijzing. Indien op deze datum geen bericht is ontvangen dient u zelf contact op te nemen met de wedstrijdleiding.
 14. Het wedstrijdschema is tevens via de website www.tvsw.nl te volgen.
 15. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor categorieën te laten vervallen (TR art. 52 lid 1 sub B) of om te zetten in een poule-systeem bij onvoldoende inschrijving.
 16. Er worden per deelnemer twee verhinderingen geaccepteerd. Bij spelers die voor twee onderdelen inschrijven, worden geen verhinderingen in het voorweekend geaccepteerd.
 17. Voor het finale-weekend worden van geen van de deelnemers verhinderingen geaccepteerd.
 18. Deelnemers zijn gehouden zich tot de opgegeven verhinderingen te beperken, ook na bekendmaking van één of meerdere geplande wedstrijden. Wedstrijden kunnen nog verschoven worden.
 19. Deelnemers zijn verplicht zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van hun partij te melden bij de wedstrijdleiding.
 20. Indien de banen onbespeelbaar zijn, kan naar een overdekte accommodatie worden uitgeweken. Hiervoor altijd binnenschoenen of schone schoenen meenemen!
 21. Indien noodzakelijk kan de wedstrijdleiding (resterende) geplande partijen op een bepaalde dag of dagen inkorten door toepassing van:
  a: verkorte sets
  b: beslissende tiebreak van (7) of (10) punten
  c: beslissend punt systeem
 22. De 3e set wordt standaard als Super Tiebreak gespeeld.
 23. In alle gevallen waarin bovenstaande bijzondere wedstrijdbepalingen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Bondsgedelegeerde: Cor Lange
Wedstrijdleider: Jaco Donselaar