In memoriam Henri van de Wetering

Helaas bereikte ons het droevige bericht dat Henri van de Wetering op 2 juli j.l van ons is heengegaan.
“De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed. Onvoorstelbaar dapper. Het is nu op, zo is het goed”.
Henri was elke woensdagavond met zijn tennismaten op de baan te vinden, zijn aannemingsbedrijf was gewaardeerd sponsor van onze club. Geen moeite was teveel om zijn loodzware bar naar onze club te brengen om als  centraal punt bij ons open toernooi te dienen. Een van zijn wensen was om nog een keer het Culinair Open mee te mogen maken, helaas was hem dit door Covid-19 niet gegund. Wij wensen namens de hele club zijn familie en zijn tennismaten heel veel sterkte.